השימושון לוגו, השימושון, להפוך לדף הבית, להוסיף למועדפים
מרץ 2017 אדר - ניסן ה'תשע"ז
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
26
ל' שבט
זמנים
27
א' אדר
זמנים
28
ב' אדר
זמנים
1
ג' אדר
זמנים
2
ד' אדר
זמנים
3
ה' אדר
כניסת שבת: 17:20
זמנים
4
ו' אדר
מוצאי שבת: 18:16
תרומה
זמנים
5
ז' אדר
זמנים
6
ח' אדר
זמנים
7
ט' אדר
זמנים
8
י' אדר
זמנים
9
י"א אדר
תענית אסתר (מוקדם)
זמנים
10
י"ב אדר
כניסת שבת: 17:25
זמנים
11
י"ג אדר
מוצאי שבת: 18:21
תצוה שבת זכור
זמנים
12
י"ד אדר
פורים
זמנים
13
ט"ו אדר
שושן פורים
זמנים
14
ט"ז אדר
זמנים
15
י"ז אדר
זמנים
16
י"ח אדר
זמנים
17
י"ט אדר
כניסת שבת: 17:30
זמנים
18
כ' אדר
מוצאי שבת: 18:26
כי תשא שבת פרה
זמנים
19
כ"א אדר
זמנים
20
כ"ב אדר
זמנים
21
כ"ג אדר
זמנים
22
כ"ד אדר
זמנים
23
כ"ה אדר
זמנים
24
כ"ו אדר
כניסת שבת: 18:35
שעון קיץ
זמנים
25
כ"ז אדר
מוצאי שבת: 19:31
ויקהל פקודי שבת החודש
זמנים
26
כ"ח אדר
זמנים
27
כ"ט אדר
זמנים
28
א' ניסן
זמנים
29
ב' ניסן
זמנים
30
ג' ניסן
זמנים
31
ד' ניסן
כניסת שבת: 18:40
זמנים
1
ה' ניסן
מוצאי שבת: 19:36
ויקרא
זמנים
הזמנים עבור:    שיטה:

סגור

כניסת הצום:
צאת הצום:

כניסת החג:
צאת החג:
פרשה:
הפטרה:
אשכנזים:
ספרדים:

צאת השבת:

כניסת שבת:

עלות השחר:
זריחה:
שקיעה:
צאת הכוכבים:
צאת הכוכבים רבינו תם:

זמן טלית ותפילין:
סוף זמן קריאת שמע מג"א:
סוף זמן קריאת שמע גר"א:
סוף זמן תפילה מג"א:
סוף זמן תפילה גר"א:

חצות היום:
מנחה גדולה:
מנחה קטנה:
פלג המנחה:

דף יומי בבלי:
דף יומי ירושלמי:

footer
חופשות התלמידים: ניתן לעיין בלוח חופשות בתי הספר באתר משרד החינוך.

לפרסם בשימושון · שאלות נפוצות ופתרון בעיות · להרשם לאתר
להפוך לעמוד הבית · להוסיף למועדפים ·
להציע לנו קישור שימושי · לדווח על קישור 'שבור' · לכתוב לעורך האתר ·
אודות האתר · להמליץ לחבר על האתר · לשתף את Uzit עם חבריכם בפייסבוק לשתף בפייסבוק ·
· אתרים נוספים בקבוצה: tabit (ויזואלי, מותאם לטאבלטים) · OnIsrael.com (אנגלית)
גירסה מותאמת לסמארטפונים: m.uzit.co.il
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש. © כל הזכויות שמורות להשימושון בע"מ