השימושון לוגו, השימושון, להפוך לדף הבית, להוסיף למועדפים
ספטמבר 2017 אלול ה'תשע"ז - תשרי ה'תשע"ח
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
27
ה' אלול
זמנים
28
ו' אלול
זמנים
29
ז' אלול
זמנים
30
ח' אלול
זמנים
31
ט' אלול
זמנים
1
י' אלול
כניסת שבת: 18:45
זמנים
2
י"א אלול
מוצאי שבת: 19:43
כי תצא
זמנים
3
י"ב אלול
זמנים
4
י"ג אלול
זמנים
5
י"ד אלול
זמנים
6
ט"ו אלול
זמנים
7
ט"ז אלול
זמנים
8
י"ז אלול
כניסת שבת: 18:36
זמנים
9
י"ח אלול
מוצאי שבת: 19:33
כי תבא
זמנים
10
י"ט אלול
זמנים
11
כ' אלול
זמנים
12
כ"א אלול
זמנים
13
כ"ב אלול
זמנים
14
כ"ג אלול
זמנים
15
כ"ד אלול
כניסת שבת: 18:27
זמנים
16
כ"ה אלול
מוצאי שבת: 19:24
ניצבים וילך
זמנים
17
כ"ו אלול
זמנים
18
כ"ז אלול
זמנים
19
כ"ח אלול
זמנים
20
כ"ט אלול
כניסת החג: 18:20
ערב ראש השנה
זמנים
21
א' תשרי
ראש השנה
זמנים
22
ב' תשרי
כניסת שבת: 18:18
צאת החג: 19:16
ראש השנה
זמנים
23
ג' תשרי
מוצאי שבת: 19:14
האזינו שבת תשובה
זמנים
24
ד' תשרי
צום גדליה (נדחה)
זמנים
25
ה' תשרי
זמנים
26
ו' תשרי
זמנים
27
ז' תשרי
זמנים
28
ח' תשרי
זמנים
29
ט' תשרי
כניסת שבת: 18:08
ערב יום כיפור
זמנים
30
י' תשרי
צאת השבת והחג: 19:05
יום כיפור
זמנים
הזמנים עבור:    שיטה:

סגור

כניסת הצום:
צאת הצום:

כניסת החג:
צאת החג:
פרשה:
הפטרה:
אשכנזים:
ספרדים:

צאת השבת:

כניסת שבת:

עלות השחר:
זריחה:
שקיעה:
צאת הכוכבים:
צאת הכוכבים רבינו תם:

זמן טלית ותפילין:
סוף זמן קריאת שמע מג"א:
סוף זמן קריאת שמע גר"א:
סוף זמן תפילה מג"א:
סוף זמן תפילה גר"א:

חצות היום:
מנחה גדולה:
מנחה קטנה:
פלג המנחה:

דף יומי בבלי:
דף יומי ירושלמי:

footer
חופשות התלמידים: ניתן לעיין בלוח חופשות בתי הספר באתר משרד החינוך.

לפרסם בשימושון · שאלות נפוצות ופתרון בעיות · להרשם לאתר
להפוך לעמוד הבית · להוסיף למועדפים ·
להציע לנו קישור שימושי · לדווח על קישור 'שבור' · לכתוב לעורך האתר ·
אודות האתר · להמליץ לחבר על האתר · לשתף את Uzit עם חבריכם בפייסבוק לשתף בפייסבוק ·
· אתרים נוספים בקבוצה: tabit (ויזואלי, מותאם לטאבלטים) · OnIsrael.com (אנגלית)
גירסה מותאמת לסמארטפונים: m.uzit.co.il
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש. © כל הזכויות שמורות להשימושון בע"מ