השימושון לוגו, השימושון, להפוך לדף הבית, להוסיף למועדפים
דצמבר 2023 כסלו - טבת ה'תשפ"ד
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
26
י"ג כסלו
זמנים
27
י"ד כסלו
זמנים
28
ט"ו כסלו
זמנים
29
ט"ז כסלו
זמנים
30
י"ז כסלו
זמנים
1
י"ח כסלו
כניסת שבת: 16:16
זמנים
2
י"ט כסלו
מוצאי שבת: 17:16
וישלח
זמנים
3
כ' כסלו
זמנים
4
כ"א כסלו
זמנים
5
כ"ב כסלו
זמנים
6
כ"ג כסלו
זמנים
7
כ"ד כסלו
זמנים
8
כ"ה כסלו
כניסת שבת: 16:16
חנוכה
זמנים
9
כ"ו כסלו
מוצאי שבת: 17:16
וישב שבת חנוכה
חנוכה
זמנים
10
כ"ז כסלו
חנוכה
זמנים
11
כ"ח כסלו
חנוכה
זמנים
12
כ"ט כסלו
חנוכה
זמנים
13
א' טבת
חנוכה
זמנים
14
ב' טבת
חנוכה
זמנים
15
ג' טבת
כניסת שבת: 16:18
חנוכה
זמנים
16
ד' טבת
מוצאי שבת: 17:18
מקץ
זמנים
17
ה' טבת
זמנים
18
ו' טבת
זמנים
19
ז' טבת
זמנים
20
ח' טבת
זמנים
21
ט' טבת
זמנים
22
י' טבת
כניסת שבת: 16:21
צום עשרה בטבת
זמנים
23
י"א טבת
מוצאי שבת: 17:21
ויגש
זמנים
24
י"ב טבת
זמנים
25
י"ג טבת
זמנים
26
י"ד טבת
זמנים
27
ט"ו טבת
זמנים
28
ט"ז טבת
זמנים
29
י"ז טבת
כניסת שבת: 16:25
זמנים
30
י"ח טבת
מוצאי שבת: 17:25
ויחי
זמנים
31
י"ט טבת
זמנים
1
כ' טבת
זמנים
2
כ"א טבת
זמנים
3
כ"ב טבת
זמנים
4
כ"ג טבת
זמנים
5
כ"ד טבת
כניסת שבת: 16:30
זמנים
6
כ"ה טבת
מוצאי שבת: 17:30
שמות
זמנים
הזמנים עבור:    שיטה:

סגור

כניסת הצום:
צאת הצום:

כניסת החג:
צאת החג:
פרשה:
הפטרה:
אשכנזים:
ספרדים:

צאת השבת:

כניסת שבת:

עלות השחר:
זריחה:
שקיעה:
צאת הכוכבים:
צאת הכוכבים רבינו תם:

זמן טלית ותפילין:
סוף זמן קריאת שמע מג"א:
סוף זמן קריאת שמע גר"א:
סוף זמן תפילה מג"א:
סוף זמן תפילה גר"א:

חצות היום:
מנחה גדולה:
מנחה קטנה:
פלג המנחה:

דף יומי בבלי:
דף יומי ירושלמי:
footer
חופשות התלמידים: ניתן לעיין בלוח חופשות בתי הספר באתר משרד החינוך.

לפרסם בשימושון · שאלות נפוצות ופתרון בעיות · להוסיף למועדפים · לכתוב לעורך האתר ·
אתרים נוספים בקבוצה: tabit (ויזואלי, מותאם לטאבלטים) · תוּרוּ (שימושון תיירות)
גירסה מותאמת לסמארטפונים: m.uzit.co.il
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש. © כל הזכויות שמורות להשימושון בע"מ